Doorgaan naar de inhoud

Samen werken aan toegankelijk, hoogwaardige en betaalbare zorg

Wij zijn Samen Gezond IJssel-Vecht. Een unieke samenwerking tussen Zilveren Kruis, zorg- en welzijnspartijen, de acht IJssel-Vecht gemeenten, en inwoners. We zijn samen aan de slag om de toenemende druk op de zorg aan te pakken. Ons doel? Een gezonde regio.

east

Samen Gezond IJssel-Vecht werkt aan goede zorg die voor iedereen toegankelijk is. En waar mogelijk willen we zorg voorkomen, vervangen of verplaatsen. Welzijnsorganisaties en het sociaal domein spelen daarin een belangrijke rol. We streven naar een sterke samenleving met gezonde en veerkrachtige inwoners.

Onze basis is het regioplan. Daarin hebben we de doelen voor onze samenwerking uitgewerkt, verdeeld over zes thema’s:

 • Gezond leven en Preventie
  De focus ligt hierbij op gelijke kansen op gezondheid voor alle inwoners van de regio. Belangrijke regioafspraken zijn het verbeteren van de toegang tot informatie, ondersteuning voor inwoners in kwetsbare posities en het stimuleren van gezond leven en preventie op verschillende niveaus.
 • Mentaal Welbevinden
  We werken aan het versterken van mentale veerkracht van alle inwoners in de regio. De actielijnen omvatten het versterken van bewustwording en mentale vaardigheden, het verbeteren van informele steun en het verbeteren van samenwerking tussen GGZ, huisartsen en het sociaal domein.
 • Vitaal Ouder Worden
  Dit gaat over de uitdagingen van de toenemende vergrijzing, waarbij oplossingen worden gezocht in zorgtransformatie en initiatieven die verder gaan dan de (traditionele) zorg. Ook gaat dit over het faciliteren van ondersteunende gemeenschappen.
 • Zorginnovatie & Transformatie
  We richten ons op het ondersteunen, faciliteren en versnellen van transformatie en innovaties. Eerste stap hierin is het samen met partners inrichten van het Zorgtransformatorhuis en uitbreiden van Vitaal Vechtdal met zorgtransformatie. Concrete thema’s waar we in eerste instantie mee aan de slag gaan zijn Advance Care Planning, digitale zelftriage en zorgcoördinatie, en chronische zorg.
 • Digitalisering
  We willen digitalisering integreren als een essentieel onderdeel van zorg en welzijn. Belangrijke regioafspraken omvatten het creëren van één digitale voordeur, het realiseren van hybride (netwerk)zorg, en het verbeteren van databeschikbaarheid.
 • Arbeidsmarkt
  We werken aan het aantrekken en behouden van medewerkers in zorg en welzijn. Daarbij benadrukken we dat regionale samenwerking essentieel is voor het verlagen van drempels in deze sector. De doelstellingen omvatten het investeren in arbeidsbesparende innovaties, het vergroten van werkplezier, en het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Deze praatplaat vat het regioplan samen.

Download het regioplan

Meer weten of op de hoogte blijven?

Aanmelden nieuwsbrief