Doorgaan naar de inhoud

Agenda

Het doel

Onze basis is het regioplan. Daarin hebben we de doelen voor onze samenwerking uitgewerkt, verdeeld over zes thema’s:

Wij zijn Samen Gezond IJssel-Vecht. Een unieke samenwerking tussen Zilveren Kruis, zorg- en welzijnspartijen, de acht IJssel-Vecht gemeenten, en inwoners. We zijn samen aan de slag om de toenemende druk op de zorg aan te pakken. Ons doel? Een gezonde regio. Wij zijn Samen Gezond IJssel-Vecht. Een unieke samenwerking tussen Zilveren Kruis, zorg- en welzijnspartijen, de acht IJssel-Vecht gemeenten, en inwoners. We zijn samen aan de slag om de toenemende druk op de zorg aan te pakken. Ons doel? Een gezonde regio.

2024

Coalitie Arbeidsmarkt:
Implementatie van ‘Anders Werken’- initiatieven, focus op medewerkersbehoud.

Coalitie Digitalisering:
Verkennen van oplossingen, start experimenteren.

Coalitie Gezond Leven & Preventie:
Training professionals, versterken van gezonde leefstijlen, promotie van rookvrije locaties.

Coalitie Vitaal Ouder Worden:
Werken aan woonzorgvisies op provincie en gemeentelijk niveau en een uitvoeringsagenda (gereed eind 2026), start publiekscampagne met focus op bewustwording en zelfregie.

Coalitie Mentaal Welbevinden:
Implementatie bewustwordingscampagnes, ontwikkelen van digitale platforms.

Coalitie Zorgtransformatie en Innovatie:
Realisatie transformatieagenda voor regio.

2025

Coalitie Arbeidsmarkt:
Versterking van leren en ontwikkelen, uitbouw van robuuste leerklimaten.

Coalitie Digitalisering:
Voortzetting experimenten, eerste evaluaties Opwaardering van digitale gezondheidsinfrastructuur: Voltooiing van de opschaling van het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) door alle zorgorganisaties in de regio IJssel-Vecht, ter bevordering van gegevensuitwisseling en verbetering van patiëntenzorg.

Coalitie Gezond Leven & Preventie:
Training professionals, uitbreiding en verdieping van preventieve maatregelen.

Coalitie Vitaal Ouder Worden:
Dementievriendelijke gemeenten, ouderenteams in huisartsenpraktijken werken met eenzelfde methode, faciliteren samenredzame woonomgevingen.

Coalitie Mentaal Welbevinden:
Evaluatie en bijstelling van interventies en campagnes.

2026

Coalitie Arbeidsmarkt:
Evaluatie en aanpassing van strategieën voor duurzaam arbeidsmarktpotentieel.

Aanmelden nieuwsbrief