Doorgaan naar de inhoud

Participatie in de regio

Wat we doen, doen we uiteindelijk voor de inwoner. Vanzelfsprekend dus dat die ook een plek aan tafel krijgt. Daarom is Zorgbelang, de regionale belangenbehartiger van (kwetsbare) inwoners, aangesloten bij Samen Gezond IJssel-Vecht. Zij zijn de stem van inwoners, patiënten en cliënten binnen de verschillende coalities van Samen Gezond IJssel-Vecht.

Waardevolle ervaringen
Johan Feenstra is directeur-bestuurder van Zorgbelang. Hij vertelt hoe belangrijk het is om inwoners, patiënten, cliënten en mantelzorgers te betrekken. “De ervaringen van deze mensen zijn enorm waardevol. Als iemand een week in een ziekenhuisbed ligt of langere tijd in behandeling is bij een zorginstelling, ziet diegene veel van de gang van zaken. Patiënten of cliënten kijken met een heel andere blik dan personeel of bestuurders. Hun ervaringen hebben daarom een grote meerwaarde.”

Meer regie? Dan actief betrekken
Ook bij de plannen van Samen Gezond IJssel-Vecht is het perspectief van de inwoner van belang. Juist omdat we graag willen dat inwoners zelf ook meer regie gaan nemen. “Als we willen dat inwoners zelf bewuster aan de slag gaan hun gezondheid, dan moeten we hen daarin meenemen. Hen actief betrekken en vragen wat zij nodig hebben.” Dat kan op allerlei manieren. Van het raadplegen van inwoners over hun wensen en ideeën, tot hen laten meedoen en meebeslissen. “Inwonerbetrokkenheid is in elk geval niet: een keer advies vragen en dat in je rapport opnemen”, benadrukt Johan. “In gesprek blijven is de sleutel.”

Inwonerperspectief op het regioplan
Daarom zijn inwoners uit de regio vertegenwoordigd in de coalities van Samen Gezond IJssel-Vecht. En ook het inwonerberaad van Zorgbelang Overijssel is betrokken. Zij hebben meegedacht en geadviseerd over het regiobeeld en het regioplan. Per coalitie heeft het inwonerberaad een reactie gegeven vanuit inwonerperspectief. Benieuwd naar hun ideeën? Je leest ze via deze link.

Meer weten over het inwonerberaad of Zorgbelang? Neem contact op met Dineke Diender via d.diender@zorgbelang-overijssel.nl.

Aanmelden nieuwsbrief