Doorgaan naar de inhoud

Algemene informatie

Binnen het samenwerkingsverband Samen Gezond IJssel-Vecht werken partijen uit de zorg- en welzijnssector, de acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht en Zilveren Kruis samen aan een gecoördineerde en innovatieve aanpak van de regionale zorginfrastructuur en de toenemende zorgbehoeften. Zodat de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Bij het opstellen van het regioplan hebben tal van betrokken partijen een bijdrage geleverd. Hiermee benadrukken we onze ambitie om zorg en welzijn in de regio te transformeren. Het gezamenlijke doel is om gezondere levensjaren te realiseren voor kwetsbare mensen, het welbevinden van alle inwoners te versterken en gelijke kansen op passende zorg te garanderen.

Aanmelden nieuwsbrief