Doorgaan naar de inhoud

Monitoring

Met het regioplan geeft de regio IJssel-Vecht vorm en inhoud aan de transformatie zoals die is beoogd met het landelijk afgesloten Integrale Zorgakkoord. Goede monitoring in de uitvoeringsfase van dit plan is cruciaal voor de zes coalities.

Dankzij monitoring kunnen we namelijk vroegtijdig leren, verbeteren en bijsturen, zicht houden op het behalen van de doelstellingen en verantwoording aan de samenleving afleggen over de besteedde tijd en middelen.

Aanmelden nieuwsbrief