Doorgaan naar de inhoud

Regioplan

Dit regioplan (met de titel Samen Gezond IJssel-Vecht) biedt handvatten om de prioritaire opgaven en regio-afspraken uit te werken in zes coalities: Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Mentaal Welbevinden en Zorginnovatie & Transformatie. Met als doel? Goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio IJssel-Vecht.

Aanleiding

Ook in de regio IJssel-Vecht neemt de vraag naar zorg toe, vooral door de vergrijzing. Tegelijkertijd stelt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt grenzen aan de beschikbaarheid van zorg en staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk. Als we doorgaan op de huidige weg, lopen we vast en kan niet iedereen meer rekenen op goede en tijdige zorg en ondersteuning. De groeiende druk op onze zorginfrastructuur en de toenemende zorgbehoeften vragen om een geco├Ârdineerde en innovatieve aanpak.

Doel

Daarom hebben partijen uit de zorg- en welzijnssector, de acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht en Zilveren Kruis als samenwerkingsverband Samen Gezond IJssel-Vecht samen met de inwoners van de regio het regioplan opgesteld. Dit regioplan is onze reactie op de urgente uitdagingen in de zorg op het gebied van Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Mentaal Welbevinden en Zorginnovatie & Transformatie.

Download

Het regioplan is het resultaat van een unieke samenwerking. Want hoewel de zorgsector en het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven handelen, hebben we samen een krachtig plan opgesteld, waarmee de gezondheid in de breedste zin van het woord kan worden verbeterd en de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.

Download hier het plan

Aanmelden nieuwsbrief