Doorgaan naar de inhoud

Werkgroepen

Met het regioplan als uitgangspunt willen we samenwerken aan kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Hierbij draait het ook om fysieke, mentale en praktische ondersteuning aan inwoners in de regio IJssel-Vecht, zodat zij gezond worden of blijven. Daarom bekijken we de zorg en gezondheid nu in de volle breedte.

Algemene info

Onze basis is het regioplan. Daarin hebben we de doelen voor onze samenwerking uitgewerkt, verdeeld over zes thema’s:

Voor de thema’s Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Mentaal Welbevinden en Zorginnovatie & Transformatie zijn coalities samengesteld, die per thema diverse prioritaire opgaven en regio-afspraken uit het regioplan gaan oppakken en waar nodig en mogelijk met andere coalities samenwerken aan een oplossing. Wil jij als zorg- of welzijnsprofessional vanuit jouw organisatie een bijdrage leveren aan één van deze coalities en/of deelnemen aan een werkgroep? Neem dan hier contact met ons op.

Gezond leven & preventie

De coalitie Gezond Leven & Preventie wil ervoor zorgen dat gezond leven voor inwoners in de regio gemakkelijker wordt gemaakt. Dit doen we door te inspireren, kennis te delen en het sociaal domein, het zorgdomein en het onderwijs met elkaar te verbinden, zodat alle inwoners gelijke kansen hebben op gezondheid.

Lees meer

Mentaal welbevinden

De coalitie Mentaal Welbevinden wil kennis en kennisdeling laagdrempelig en toegankelijk maken en de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals versterken, zodat inwoners snel de juiste hulp vinden en professionals hen effectief kunnen ondersteunen. Zo stimuleren we mentale veerkracht en zelfredzaamheid in de regio

Lees meer

Vitaal ouder worden

De coalitie Vitaal Ouder Worden werkt in de regio samen met inwoners en professionals uit de omgeving. Hierbij hebben we aandacht voor zelfredzaamheid, preventie en kwaliteit van leven, zodat inwoners zo goed mogelijk ouder kunnen worden.

Lees meer

Zorginnovatie & Transformatie

De coalitie Zorginnovatie & Transformatie werkt samen aan de kwaliteit van bestaan. Zelf als het kan, dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Lees meer

Digitalisering

De coalitie Digitalisering creëert samen digitale toegankelijkheid in de regio. Zodat inwoners eenvoudig toegang hebben tot informatie over hun gezondheid en met hun vragen altijd ergens terecht kunnen. En zodat professionals altijd beschikking kunnen hebben over relevante informatie en daarmee de kwaliteit en efficiëntie van zorg en ondersteuning wordt gewaarborgd.

Lees meer

Arbeidsmarkt

De coalitie Arbeidsmarkt maakt de regio aantrekkelijk door in de zorg samen te werken aan meer tevredenheid en kwaliteit voor onze medewerkers en inwoners, met de nadruk op zelfredzaamheid, flexibiliteit, werkgeluk, continue ontwikkeling en samen leren. Zodat we een duurzame en inclusieve werkomgeving creëren die inspeelt op de behoeften van de medewerkers en zorgt voor baanzekerheid en passende contracten.

Lees meer

ROAZ

De regio IJssel-Vecht werkt binnen Netwerk Acute Zorg regio Zwolle samen aan een regionaal dekkend aanbod van acute zorg. Dat doen zij binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De ROAZ-regio Zwolle is qua werkgebied groter dan het werkgebied van Samen Gezond IJssel Vecht. In de ROAZ-regio Zwolle wordt gewerkt aan specifieke opgaven voor de acute zorg. Deze hebben deels raakvlakken met de opgaven voor de regio IJssel-Vecht. We werken hierin samen, zodat we elkaar kunnen versterken, kennisdelen en geen dingen dubbel doen.

Kijk voor meer informatie over het netwerk en de ROAZ-regio op: www.netwerkacutezorg.nl.

Aanmelden nieuwsbrief