Doorgaan naar de inhoud
Werkgroep

Arbeidsmarkt

Wordt onderdeel van onze professionele community.

Word lid

Ambitie

In de regio IJssel-Vecht werken we samen om medewerkers in de sectoren zorg en welzijn aan te trekken en te behouden. Regionale samenwerking is nodig om drempels te verlagen. We erkennen dat er uitdagingen zijn en voeren het eerlijke gesprek over tegenstrijdige belangen en verlangens, terwijl we investeren in wat goed is voor de hele regio. Onze samenwerking omvat niet alleen formele zorg en welzijn, maar ook samenwerking met onderwijs, informele zorg en de sociale basis en de betrokkenheid van inwoners. We experimenteren, delen kennis en committeren ons aan de resultaten.

De coalitie Arbeidsmarkt richt zich met name op de arbeidsmarktvraagstukken over het toenemende personeelstekort in de zorgsector, de veroudering van het personeelsbestand, de veranderingen in de instroom van zorgopleidingen en de daling van het mantelzorgpotentieel. Voor de volledige omschrijving van het thema Arbeidsmarkt verwijzen we je naar de pagina’s 57 t/m 61 van het regioplan.

Doelen en aanpak

Door ruimte voor anders werken te bieden, zal het personeelstekort verdwijnen, doordat we ons met alle medewerkers en inwoners in de regio gaan richten op samen zelfredzaam zijn en op arbeidsbesparende innovaties. Om dit doel te bereiken, gaan we bijvoorbeeld experimenteren met nieuwe werkvormen en bieden we huidige en nieuwe medewerkers ondersteuning bij het ontwikkelen van ander gedrag en nieuwe competenties.

We gaan een aantrekkelijke werkomgeving creëren die inspeelt op individuele behoeften en zo ruimte voor het behoud van medewerkers biedt. Om dit doel te bereiken, zetten we de medewerker op één en bieden we bijvoorbeeld een baangarantie voor zorg- en welzijnsprofessionals die binnen 10 kilometer van hun huis werken.

Daarnaast willen we ruimte voor leren en ontwikkelen creëren, die zowel gericht is op de individuele behoeften van medewerkers als op bredere strategische doelen binnen de zorg- en welzijnssector in de regio IJssel-Vecht. Dit bereiken we onder meer door een digitaal systeem te hanteren voor het delen van informatie over personeelsplanning en door gezamenlijk een strategie te ontwikkelen die leidt tot een regionaal scholings- en opleidingsplan.

Financieel

Om de ambities van de coalitie Arbeidsmarkt te kunnen bekostigen, wordt een financiële doorvertaling gemaakt. Daarnaast gaan we de impact op bestaand beleid van gemeenten en zorgverzekeraars vaststellen. Hiervoor is een concrete uitwerking van de plannen nodig en zal elk plan een eigen begroting krijgen.

Monitoring

Met het regioplan geeft de regio IJssel-Vecht vorm en inhoud aan de transformatie zoals die is beoogd met het landelijk afgesloten Integrale Zorgakkoord. Goede monitoring in de uitvoeringsfase van dit plan is cruciaal voor de coalitie Arbeidsmarkt. Dankzij monitoring kunnen we namelijk vroegtijdig leren, verbeteren en bijsturen, zicht houden op het behalen van de doelstellingen en verantwoording aan de samenleving afleggen over de besteedde tijd en middelen.

Samenwerkingspartners

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Baalderborg groep

Arbeidsmarkt, Gezond Leven & Preventie

Deltion College

Arbeidsmarkt

Frion

Arbeidsmarkt, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Staphorst

Arbeidsmarkt

Hogeschool Viaa

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

IJsselheem

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Isala

Arbeidsmarkt

Landstede mbo

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Medrie

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Saxenburgh

Arbeidsmarkt

Sectortafel Zorg en Welzijn (HCA)

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie

Vogellanden

Arbeidsmarkt

WGV

Arbeidsmarkt

WSP regio Zwolle

Arbeidsmarkt, Vitaal Ouder Worden

ZGR

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Zonnehuisgroep IJsselvecht-Driezorg

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Zorgspectrum Het Zand

Aanmelden nieuwsbrief