Doorgaan naar de inhoud
Werkgroep

Mentaal welbevinden

Wordt onderdeel van onze professionele community.

Word lid

Ambitie

Het is de ambitie van de coalitie Mentaal Welbevinden om in 2026 de informele en professionele ondersteuning zo georganiseerd te hebben, dat iedereen in de regio IJssel-Vecht mentaal veerkrachtig kan zijn en kan meedoen. Mentaal welbevinden is echter wel een vraagstuk over alle domeinen en groepen inwoners heen.

Dit vraagstuk hoort dan ook niet altijd thuis in de specialistische GGZ. Heel veel passende steun vindt juist plaats in de maatschappelijke GGZ, het sociaal werk en de sociale basis. Dit vraagt dus om een brede aanpak, met in ieder geval aandacht voor jongvolwassenen. Bovendien is de toegankelijkheid van GGZ een blijvend aandachtspunt. Dit vraagt om een preventieve aanpak en het afbuigen van vragen die beter elders passen dan in de GGZ. Zo is een snellere instroom mogelijk voor mensen die de GGZ echt nodig hebben. Voor de volledige omschrijving van het thema Mentaal Welbevinden verwijzen we je naar de pagina’s 25 t/m 36 van het regioplan.

Doelen en aanpak

Het versterken van de mentale vaardigheden helpt inwoners om meer binnen hun eigen netwerk op te lossen, vroegtijdig te signaleren en minder gebruik te maken van formele zorg en ondersteuning. Daarom willen we bestaande sociale netwerken waar inwoners al komen beter toerusten, bewustwordingscampagnes over mentale gezondheid uitrollen en digitale platforms toegankelijk maken.

We gaan de informele steun versterken voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid, bijvoorbeeld door een dekkende graad van laagdrempelige steunpunten voor inwoners en naasten of mantelzorgers te realiseren.

Een betere samenwerking met GGZ, huisartsen en het sociaal domein zorgt ervoor dat inwoners snel passende zorg of ondersteuning op de juiste plek krijgen, zodat het aantal juiste verwijzingen wordt verhoogd, maar het totale aantal verwijzingen (met name naar de GGZ) wordt verminderd. We willen een integrale blik realiseren door partijen vanuit de verschillende domeinen te consulteren en zo elkaars expertise te benutten.

Financieel

Om de ambities van de coalitie Mentaal Welbevinden te kunnen bekostigen, wordt een financiële doorvertaling gemaakt. Daarnaast gaan we de impact op bestaand beleid van gemeenten en zorgverzekeraars vaststellen. Hiervoor is een concrete uitwerking van de plannen nodig en zal elk plan een eigen begroting krijgen.

Monitoring

Om te bepalen of de afspraken uit het regioplan uitgevoerd kunnen worden en het gewenste effect zullen hebben, zetten we in op monitoring van zowel het proces als de uitkomsten en maken we gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Denk aan indicatoren met betrekking tot mate van gebruik, kwaliteit, tevredenheid, wachttijd, staat van mentaal welbevinden in de bevolking en mate van samenwerking.

Samenwerkingspartners

Digitalisering, Mentaal Welbevinden

Dimence

Mentaal Welbevinden

DokterBosman

Mentaal Welbevinden

Eleos

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Kampen

Arbeidsmarkt, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Staphorst

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Steenwijkerland

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Zwartewaterland

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Zwolle

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

GGD IJsselland

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

HRZ

Mentaal Welbevinden

Inwonerberaad Zwolle

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Isala

Mentaal Welbevinden

Mindfit

Mentaal Welbevinden

Nexus

Digitalisering, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

PGVZ

Mentaal Welbevinden

Prisma psychologie

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Proscoop

Mentaal Welbevinden, Zorginnovatie & Transformatie

RIBW Overijssel

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden

SportService Zwolle

Mentaal Welbevinden

Stichting Focus

Mentaal Welbevinden

Stichting Tactus Verslavingszorg

Mentaal Welbevinden

Travers

Mentaal Welbevinden

WerV

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

WijZ

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Zilveren Kruis

Mentaal Welbevinden

Zorgbelang Overijssel

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

ZwolleDoet!

Aanmelden nieuwsbrief