Doorgaan naar de inhoud
Werkgroep

Vitaal ouder worden

Wordt onderdeel van onze professionele community.

Word lid

Ambitie

Onze regio krijgt de komende jaren te maken met een sterke mate van vergrijzing. Dit zal leiden tot een toename van valincidenten, chronische aandoeningen als dementie en artrose, eenzaamheid, alleenwonenden en kwetsbare ouderen. Als regio en als coalitie Vitaal Ouder Worden staan we voor de vraag hoe de zorg in de regio beschikbaar blijft voor meer ouderen, met dezelfde of minder financiële middelen en mensen. Hierbij is optimaliseren alleen niet voldoende; dit probleem vraagt om een transformatie.

Daarom kijken wij, inwoners en professionals, vooruit en bereiden we ons voor op vitaal ouder worden. We werken kleurrijk samen aan gemeenschappen met oog voor elkaar. We zijn betrouwbare partners, leren van elkaar en blijven constant in beweging. Voor de volledige omschrijving van het thema Vitaal Ouder Worden verwijzen we  naar pagina’s 37 t/m 43 van het regioplan.

Doelen en aanpak

We willen bewustwording creëren bij inwoners en de samenleving over het feit dat zij invloed hebben op het vitaal ouder worden en hier ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Daarom maakt de coalitie een actieplan om bijvoorbeeld een publiekscampagne uit te rollen.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende passend woningaanbod wordt gerealiseerd, willen we eind 2026 in elke gemeente in de regio IJssel-Vecht antwoord hebben op de vragen wie, wat, waar, wanneer en voor wie wordt er gebouwd? Hierbij maken we onder andere gebruik van bestaande initiatieven zoals de provinciale woon-zorg visie en de gemeentelijke woon-zorgvisies.

Eind 2025 moet er op wijk- of kernniveau antwoord zijn op de vraag hoe we een gemengde samenredzame woonomgeving kunnen realiseren. Daarom gaan we bijvoorbeeld bestaande initiatieven in kaart brengen, zodat de “witte vlekken” zichtbaar worden en kennis vanuit bestaande kennisplatforms kan worden gedeeld.

We willen ervoor zorgen dat professionals aansluiten op de zelfregie van oudere inwoners met een hulpvraag in hun levensreis, ondersteund door het netwerk in de wijk en informele zorg. Daarom werken we onder meer samen met de coalitie Gezond leven en Preventie die trainingen Positieve Gezondheid voor alle zorg- en welzijnsprofessionals in het sociaal en medisch domein wil ontwikkelen en inzetten. Ook ondersteunen we de opzet van samenwerkingen in kernteams of alternatieven daarvan in huisartsenpraktijken.

Tenslotte gaan we inwoners motiveren om kennis, vaardigheden en mogelijkheden te vergaren om hun vitaliteit te behouden en/of te bevorderen en dit toe te passen in de praktijk. Daarom willen we onder meer bestaande initiatieven delen en verbinden en nieuwe initiatieven vanuit de coalitie faciliteren. Hierbij betrekken we gemeenten en zorgverzekeraars en maken we gebruik van alle regionale en landelijke kennis.

Financieel

Om de ambities van de coalitie Vitaal Ouder Worden te kunnen bekostigen, wordt een financiële doorvertaling gemaakt. Daarnaast gaan we de impact op bestaand beleid van gemeenten en zorgverzekeraars vaststellen. Hiervoor is een concrete uitwerking van de plannen nodig en zal elk plan een eigen begroting krijgen.

Monitoring

Met het regioplan geeft de regio IJssel-Vecht vorm en inhoud aan de transformatie zoals die is beoogd met het landelijk afgesloten Integrale Zorgakkoord. Goede monitoring in de uitvoeringsfase van dit plan is cruciaal voor de coalitie Vitaal Ouder Worden. Dankzij monitoring kunnen we namelijk vroegtijdig leren, verbeteren en bijsturen, zicht houden op het behalen van de doelstellingen en verantwoording aan de samenleving afleggen over de besteedde tijd en middelen.

Samenwerkingspartners

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Baalderborg groep

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Carinova

Vitaal Ouder Worden

Curadomi (Lelie Zorggroep)

Vitaal Ouder Worden

Delta Wonen

Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Fysiotherapie Noord Oost Nederland (FyNoN)

Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Dalfsen

Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Hardenberg

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Kampen

Vitaal Ouder Worden

Gemeente Ommen

Arbeidsmarkt, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Staphorst

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Steenwijkerland

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Zwartewaterland

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Gemeente Zwolle

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

GGD IJsselland

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Het Baken

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

HRZ

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Icare

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

IJsselheem

Vitaal Ouder Worden

Inwonerbelang Overijssel

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Isala

Vitaal Ouder Worden

Kwaliteitskring Ergotherapie

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Medrie

Vitaal Ouder Worden

Participatieraad Ouderen Overijssel

Digitalisering, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

PGVZ

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

Proscoop

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Rosengaerde

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Saxenburgh

Vitaal Ouder Worden

Vechtdal Wonen

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Viattence

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

WijZ

Arbeidsmarkt, Vitaal Ouder Worden

ZGR

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Zilveren Kruis

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Zonnehuisgroep IJsselvecht-Driezorg

Vitaal Ouder Worden

Zorggroep Oude en Nieuwe land

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden

Zorgspectrum Het Zand

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden

ZwolleDoet!

Aanmelden nieuwsbrief