Doorgaan naar de inhoud
Werkgroep

Zorginnovatie & Transformatie

Wordt onderdeel van onze professionele community.

Word lid

Ambitie

Mission statement: op de momenten dat inwoners in de regio IJssel-Vecht onze zorg echt nodig hebben, zijn wij beschikbaar en helpen wij hen met een persoonsgerichte en verrassende aanpak. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Binnen de dynamiek van de regio IJssel-Vecht neem de coalitie Zorginnovatie & Transformatie een cruciale positie in als het gaat om de realisatie van de veranderingen binnen de zorg.

Zorginnovatie en transformatie zijn de drijvende krachten achter de evolutie van de zorg, zodat de toegankelijkheid van zorg voortdurend verbeterd kan worden. In deze coalitie richten wij ons op de doelgroepen die in het regiobeeld duidelijk naar voren komen: ouderen, inwoners met een of meerdere aandoeningen naast de hoofddiagnose en inwoners met een lage sociaaleconomische status. Voor de volledige omschrijving van het thema Zorginnovatie & Transformatie verwijzen we je naar de pagina’s 44 t/m 49 van het regioplan.

Doelen en aanpak

Met behulp van advance care planning (ACP) willen we ervoor zorgen dat:

  • Steeds meer afspraken met 75-plussers worden vastgelegd;
  • De wensen van inwoners duidelijk zijn en de zorg in lijn is met de behoeften en eigen mogelijkheden van de inwoner;
  • Er een betere kwaliteit van leven en sterven is;
  • Meer inwoners sterven op de plek van hun voorkeur en;
  • (Acute) opnames van kwetsbare inwoners die geen opnamewens hebben worden voorkomen.

Om dit doel te realiseren willen we bijvoorbeeld de bewustwording en de zelfregie bij de inwoners van IJssel-Vecht verder bevorderen.

We gaan één definitie van triage hanteren, die zowel kan verwijzen naar digitale zelftriage als triage door het Zorg Coördinatie Centrum en ziekenhuizen. Daarnaast streven we naar 30 procent zelftriage in 2026. Integrale triage is voor onze regio een expliciete doelstelling. Om dit te bereiken, sluiten we aan bij het ROAZ-traject zorgcoördinatie en zoeken we aansluiting bij de eerstelijns coördinatiepunten voor planbare zorg.

Alle chronische zorgpatiënten krijgen een ‘leefstijlpad’ op maat, zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie behouden vanuit Positieve Gezondheid. Om dit doel te bereiken, gaan we een eigen leefstijlpad ontwikkelen met enkele vaste elementen.

Financieel

Om de ambities van de coalitie Zorginnovatie & Transformatie te kunnen bekostigen, wordt een financiële doorvertaling gemaakt. Daarnaast gaan we de impact op bestaand beleid van gemeenten en zorgverzekeraars vaststellen. Hiervoor is een concrete uitwerking van de plannen nodig en zal elk plan een eigen begroting krijgen.

Monitoring

Met het regioplan geeft de regio IJssel-Vecht vorm en inhoud aan de transformatie zoals die is beoogd met het landelijk afgesloten Integrale Zorgakkoord. Goede monitoring in de uitvoeringsfase van dit plan is cruciaal voor de coalitie Zorginnovatie & Transformatie. Dankzij monitoring kunnen we namelijk vroegtijdig leren, verbeteren en bijsturen, zicht houden op het behalen van de doelstellingen en verantwoording aan de samenleving afleggen over de besteedde tijd en middelen.

Samenwerkingspartners

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Baalderborg groep

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Carinova

Zorginnovatie & Transformatie

CARVZ

Zorginnovatie & Transformatie

Deltion College – Practoraat ‘Gezondheid & Technologie’

Zorginnovatie & Transformatie

Dokter Drenthe

Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Fysiotherapie Noord Oost Nederland (FyNoN)

Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

HRZ

Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Icare

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

IJsselheem

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Isala

Gezond Leven & Preventie, Zorginnovatie & Transformatie

MCC Klik

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Gezond Leven & Preventie, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Medrie

Zorginnovatie & Transformatie

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Zorginnovatie & Transformatie

Paramedie Groot IJssel-Vecht

Mentaal Welbevinden, Zorginnovatie & Transformatie

RIBW Overijssel

Zorginnovatie & Transformatie

ROAZ regio Zwolle

Arbeidsmarkt, Digitalisering, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Saxenburgh

Zorginnovatie & Transformatie

TZA

Zorginnovatie & Transformatie

Vérian

Zorginnovatie & Transformatie

Verloskunde Plein

Gezond Leven & Preventie, Zorginnovatie & Transformatie

Vitaal Vechtdal

Gezond Leven & Preventie, Mentaal Welbevinden, Vitaal Ouder Worden, Zorginnovatie & Transformatie

Zilveren Kruis

Zorginnovatie & Transformatie

Zorgbelang

Aanmelden nieuwsbrief